Grotere afstanden bij het werpen met een eenhandige vliegenhengel, vliegenlijn, leader en vlieg haal je niet door meer kracht te zetten met de hand waarmee je de hengel vasthoudt.
Meer afstand haal je alleen door met de lijnhand op het juiste moment te strippen. Het even aan de lijn trekken op het moment dat je de stopbeweging maakt met de vliegenhengel – het enkel of dubbel strippen – geeft die lijn belangrijk meer snelheid, zonder dat de hengel overbelast raakt. Iets wat wel zou gebeuren wanneer je zonder te strippen een te lange lengte lijn in de lucht probeert te houden.
Bij een normale rolworp maak je gebruik van de striptechniek om een zware nimf of grote natte vlieg beter het water uit te laten komen en deze over een grotere afstand te transporteren. Een lange-afstands rolworp of switchcast kan zonder een goede striptechniek niet optimaal uitgevoerd worden.

Een normale worp speelt zich, wanneer we even aan de wijzers van een klok denken, af tussen ongeveer elf en één uur. Een uur ligt achter ons hoofd, elf uur vlak voor en boven ons. Bij de standaard overheadcast maak je telkens een langzaam versnellende beweging met een plotselinge stop op die elf of een uur. Die plotselinge stop geeft de lijn al voldoende snelheid om de vlieg over afstanden van vijftien, misschien twintig meter te transporteren.
Trek je heel even kort aan de lijn op hetzelfde moment dat je de stopbeweging maakt, dan geef je de lijn zoveel meer snelheid dat je nu een veel langere lengte lijn in de lucht kunt houden en de vlieg ook over grotere afstanden haar doel zal bereiken. Die strip moet wel op het juiste moment uitgevoerd worden.

Strip je eerst en maak je vervolgens de stop voor of achter, dan komen de kunstvlieg en leader van onder af langs de vliegenlijn omhoog en heb je weer een tailing loop. Zo’n tailing loop ontstaat vaak net bij de laatste, voorwaartse worp, je denkt echt de maximaal haalbare afstand te werpen en dan slaat de leader om de vliegenlijn…

Bij een juiste timing loopt de lus dus mooi open naar voren, de vlieg gaat boven langs en slaat zoals het hoort over. Bij een verkeerde timing, vergeet het maar.